4 Aralık 2009 Cuma

Resmi Kurum Web Siteleri

Resmi Kurumlar:

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
http://www.cankaya.gov.tr

T.B.M.M.
http://www.tbmm.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK
http://www.basbakanlik.gov.tr

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
http://www.tsk.mil.tr

YARGITAY
http://www.yargitay.gov.tr

DANIŞTAY
http://www.danistay.gov.tr

SAYIŞTAY
http://www.sayistay.gov.tr

Bakanlıklar:

ADALET BAKANLIĞI
http://www.adalet.gov.tr

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
http://www.msb.gov.tr

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
http://www.icisleri.gov.tr

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
http://www.mfa.gov.tr

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
http://www.meb.gov.tr

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
http://www.enerji.gov.tr

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
http://www.sanayi.gov.tr

SAĞLIK BAKANLIĞI
http://www.saglik.gov.tr

MALİYE BAKANLIĞI
http://www.maliye.gov.tr

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
http://www.bayindirlik.gov.tr

KÜLTÜR BAKANLIĞI
http://www.kultur.gov.tr

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
http://www.calisma.gov.tr

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
http://www.tarim.gov.tr

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
http://www.ubak.gov.tr

TURİZM BAKANLIĞI
http://www.turizm.gov.tr

ORMAN BAKANLIĞI
http://www.orman.gov.tr

ÇEVRE BAKANLIĞI
http://www.cevre.gov.tr

Diğer Kuruluşlar:

KIZILAY
http://www.kizilay.org.tr

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
http://www.aile.gov.tr

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
http://www.arsaofisi.gov.tr

Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu
http://www.ttk.gov.tr

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
http://www.abgs.gov.tr

BAĞKUR
http://www.bagkur.gov.tr

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
http://www.byegm.gov.tr

Boğaziçi Üniversitesi KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitisü
http://www.koeri.boun.edu.tr

BOTAŞ
http://www.botas.gov.tr

Çocuk Esirgerme Kurumu
http://www.shcek.gov.tr

Deprem Araştırma Dairesi
http://www.deprem.gov.tr

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
http://www.dsi.gov.tr

Devlet Personel Başkanlığı
http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı
http://www.diyanet.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı
http://www.dtm.gov.tr

DİE-Devlet İstatistik Enstitüsü
http://www.die.gov.tr

DPT-Devlet Planlama Teşkilatı
http://www.dpt.gov.tr

Emekli Sandığı
http://www.emekli.gov.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü
http://www.egm.gov.tr

Gümrük Müsteşarlığı
http://www.gumruk.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı
http://www.treasury.gov.tr

Jandarma Genel Komutanlığı
http://www.jandarma.tsk.mil.tr

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
http://www.kssgm.gov.tr

Karayolları Genel Müdürlüğü
http://www.kgm.gov.tr

KOSGEB
http://www.kosgeb.gov.tr

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http://www.khgm.gov.tr

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
http://www.mahalli-idareler.gov.tr

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
http://www.meteor.gov.tr

Milli Kütüphane
http://www.mkutup.gov.tr

MTA-Maden Tetkik Arama Enstitüsü
http://www.mta.gov.tr

Merkez Bankası
http://www.tcmb.gov.tr

MİT-Milli İstihbarat Müsteşarlığı
http://www.mit.gov.tr

Nüfus ve Vatandaşlık İşl.Gn. Mdl.
http://www.nvi.gov.tr

Özürlüler İdaresi
http://www.ozida.gov.tr

Radyo Televizyon Üst Kurulu
http://www.rtuk.org.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı
http://www.sgk.tsk.mil.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu
http://www.spk.gov.tr

SSK-Sosyal Sigortalar Kurumu
http://www.ssk.gov.tr

TAEK-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
http://www.taek.gov.tr

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
http://www.tapu.gov.tr

TK - Telekomünikasyon Kurumu
http://www.tk.gov.tr

TÜBİTAK
http://www.tubitak.gov.tr

TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi
http://www.tuba.gov.tr

TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
http://www.todaie.gov.tr

TPAO-Türkiye Petrolleri A.O
http://www.tpao.gov.tr

TOKİ-Toplu Konut İdaresi
http://www.toki.gov.tr

TRT
http://www.trt.net.tr

TSE-Türk Standartları Enstitüsü
http://www.tse.org.tr

Tekel Genel Müdürlüğü
http://www.tekel.gov.tr

ULAKBİM-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
http://www.ulakbim.gov.tr

YÖK-Yüksek Öğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr

YSK-Yüksek Seçim Kurulu
http://www.ysk.gov.tr
Kaynak: http://www.ssgm.gov.tr/resmi.asp (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme